Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 24, 2020

Nära Mat podden bjuder på samtal med drivna producenter, kreativa entreprenörer och spännande aktörer i livsmedelsbranschen i norr. Vi vill inspirera fler att ta klivet in i livsmedelsbranschen samt att lyfta olika exempel på redan etablerade aktörer som vill dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Podden är en del i arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat. Programledare är Hulda Wirsén, samordnare för Nära Mat på Länsstyrelsen i Norrbotten. Producent och tekniker är journalisten Malin Winberg.