Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 30, 2023

Det här avsnittet handlar om olika sätt att växa som företag, men ställer också frågan om alla företag måste växa? Vi träffar Johanna Grimståhl, VD på Brightnest Group, som gjort en häpnadsväckande tillväxtresa och växt med en strategi kring olika partners. Vi träffar också Stefan Malmström,...