Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2024

Hur ser produktionsprocessen ut för en småskalig livsmedelsproducent som säljer lokala mathantverk i toppklass?  I dagens avsnitt av Nära Mat podden ska vi prata om utmaningar och möjligheter kopplat till produktion och mathantverk. Det handlar bland annat om flexibilitet, lönsamhet och att ständigt möta...


Apr 25, 2024

Kassaflöde är den faktiska rörelsen av pengar in och ut ur företaget. Det kan användas som ett nyckeltal för att få en god uppfattning om företagets stabilitet i betalningsströmmar och resultat. 

Ett positivt kassaflöde kan användas för utdelning till aktieägarna, investeringar och amortering av lån. Men...


Mar 19, 2024

Strategier är något som genomsyrar i princip allt man gör som företagsledare. Oavsett om det handlar om ekonomi, ledarskap eller produktionsprocesser så är det i grund och botten en relevant och genomarbetad strategi som leder till att man som företagare kan ta rätt beslut för att driva företaget åt det...


Feb 21, 2024

För företag på landsbygden kan det vara avgörande att jobba med varumärke och employer branding för att attrahera och behålla talanger i konkurrensen om arbetskraften. Men hur gör man då? Hur ska man tänka för att bygga det där starka varumärket både internt och externt? Vilka kanaler ska man välja att...


Feb 13, 2024

Självledarskap är ett viktigt verktyg för att bli en duktig företagsledare. Men vad är egentligen självledarskap och hur gör man för att börja? Vilka effekter ger det för företaget och hur kan man inkludera medarbetarna i detta? I detta avsnitt av Nära Mat podden träffar vi Annika Klefsjö, beteendevetare...