Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 29, 2021

I denna härliga sommarspecial får ni följa med på en roadtrip i länet. Du får träffa flera av Norrbottens framstående företagare i de gröna näringarna och hänga med när vi pratar om hälsa, miljö och djuromsorg. Vi stannar till hos Nylén Hugosons, Loggers Lantbruk och Avans Gårdsbutik. Med på resan var...