Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2020

Är inälvsmat den nya framtidsmaten? Det menar Per Huuva som skrivit den omtalade kokboken Aitta, om samiska och tornedalska maträtter. Han ser det mer som en klokbok och vill inspirera andra till att ta vara på allt en råvara kan ge. För boken mottog Per Huuva Ragnar Lassinanttis Kulturpris 2020! Programledare:...