Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 20, 2021

Till följd av EUs direktiv om minskad plastanvändning har efterfrågan på nya hållbara förpackningar för livsmedel ökat rejält. På pappersbruket Billerud Korsnäs utanför Kalix jobbar man aktivt med innovation och förpackningsutveckling på en global marknad. I labbet, där Johannes S. Langer är chef, testas...