Preview Mode Links will not work in preview mode

May 30, 2023

Att skapa engagemang genom ärlighet och transparens är viktiga faktorer för ett lyckat ledarskap. Men hur utvecklar man både sig själv och sin personal på bästa sätt samtidigt som den dagliga driften ska skötas? Hur gör man för att vara en attraktiv arbetsgivare där konkurrensen om utbildad personal är...


Apr 25, 2023

Ska man kostnadsminimera eller intäktsmaximera? En faktor som skiljer de företag som lyckas mot de som inte lyckas handlar om noggrannhet. I det här avsnittet pratar vi mer om hur man kan förbättra sina resultat genom att utveckla sin produktivitet. Programledare Hulda Wirsén och Ove Karlsson djupdyker i...


Mar 24, 2023

I det här avsnittet pratar vi om ekonomistyrning. I Sverige är drygt 90 % av företagen mikroföretag med 0-9 anställda. Majoriteten av landsbygdsföretagen består av just mikroföretag och många av dem är inte så vana vid ekonomistyrning. Många av företagen går dessutom med negativa resultat. Men det går att...


Feb 28, 2023

Premiär för Nära Mat-poddens nya satsning Företagslyftet! I kommande säsonger kommer Nära Mat-podden att djupdyka i frågor kopplade till företagsledning. - Jag vill krossa myten om att det skulle vara så svårt att lyckas i Norrbotten, säger Ove Karlsson, chef för landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i...