Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 21, 2024

För företag på landsbygden kan det vara avgörande att jobba med varumärke och employer branding för att attrahera och behålla talanger i konkurrensen om arbetskraften. Men hur gör man då? Hur ska man tänka för att bygga det där starka varumärket både internt och externt? Vilka kanaler ska man välja att synas på? - Tjata, tjata, tjata. Välj tre budskap som ni alltid återkommer till, det rådet ger Amanda Andersson, affärsutvecklingschef på Hushållningssällskapet samt delägare i Brokagärde Ekogård.

I det här avsnittet pratar vi också om image och employer branding samt ger konkreta förslag på hur man kan använda detta både internt och externt.  Programledare är Hulda Wirsén och Ove Karlsson, Länsstyrelsen i Norrbotten.