Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 28, 2023

Premiär för Nära Mat-poddens nya satsning Företagslyftet! I kommande säsonger kommer Nära Mat-podden att djupdyka i frågor kopplade till företagsledning. - Jag vill krossa myten om att det skulle vara så svårt att lyckas i Norrbotten, säger Ove Karlsson, chef för landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten. Tillsammans kommer Hulda Wirsén och Ove Karlsson dela sina kunskaper och erfarenheter kring ekonomi, produktion, ledarskap, marknad och strategi. De bjuder också in gäster och fångar röster från företagarna. I det här avsnittet pratar Hulda och Ove mer om vad Företagslyftet är för något, varför det behövs och vad ni har att se fram emot framöver.