Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2022

Hur hänger rymdteknik och precisionsodling ihop? Med hjälp av precisisionsodling kan lantbrukaren få en högre skörd, bättre lönsamhet och också jobba mer miljösmart. Camilla Persson, växtodlingsrådgivare på Lantmännen, kallar det för ett smart och effektivt jordbruk. Mycket av den här tekniken bygger på något som Norrbotten är experter på: nämligen rymdteknik. Hur det här hänger ihop och om framtidens digitala jordbruk, det får du lära dig mer om i detta avsnitt av Nära Mat podden. Programledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten.