Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2022

Mjölk och fil står på menyn när Nära Mat podden gör ett besök på Norrmejeriers fabrik i Luleå. Norrmejerier är Norrlands största livsmedelsföretag och ägs av norrländska mjölkbönder. Med sina tre fabriker i norra Sverige föräldrar de 200 miljoner komjölk om året. Luleås platschef Ann Kula berättar om medvetna satsningar för att anställa fler kvinnor och hur man lyckas med produktutveckling. Hon pratar också om restflöden och grillost.  Programledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten.