Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 27, 2023

Vi besöker en mjölkgård i den norrbottniska landsbygden och diskuterar konkreta exempel på produktionsutveckling. Vi pratar om lean production, ett arbetssätt som innebär att man hela tiden strävar efter att jobba så effektivt som möjligt och så går vi på slöserijakt. Nils Björk, produktionschef på Anva...