Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2021

I detta somriga avsnitt gör vi ett besök hos Smedsbyns Blommor och Grönt. Hur gör man för att lyckas med sina odlingar? Trädgårdsmästaren Katarina Larsson började med torghandel redan på 80-talet och idag går trenden med lokalproducerat mat och trädgård bara uppåt. Grönkål och rödbetor är extra...