Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 30, 2023

I det här avsnittet av Nära Mat podden får du träffa spännande företagare på landsbygden som delar sina tankar och erfarenheter kring sälj, kundgrupp, marknadsföring och paketering. Det här är inte alltid så enkelt men så viktigt för att göra goda affärer. Hur gör man och vilka fällor ska man undvika?...