Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2022

- Jag tror att fossilfritt är en viktig aspekt för att vi ska skapa en motståndskraftig livsmedelsproduktion i norr, det säger Karin Bodin, koncern-VD för Polarbröd, när Nära Mat podden träffar henne utanför det nya bageriet i Älvsbyn för att prata mer om resiliens i livsmedelssektorn. 

Årets...