Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2021

Till Alaska och tillbaka. Det var vad som krävdes för att Axel Nordmark från Sundom, Luleå, skulle starta eget företag som fiskare i Norrbotten. Idag fiskar han allt från löja till lax och år 2020 firade han 20 år som fiskare. I Nära Mat podden berättar han mer om den resan, att starta upp från grunden utan...