Preview Mode Links will not work in preview mode

May 25, 2022

Mjölk och fil står på menyn när Nära Mat podden gör ett besök på Norrmejeriers fabrik i Luleå. Norrmejerier är Norrlands största livsmedelsföretag och ägs av norrländska mjölkbönder. Med sina tre fabriker i norra Sverige föräldrar de 200 miljoner komjölk om året. Luleås platschef Ann Kula berättar...