Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2023

Ska man kostnadsminimera eller intäktsmaximera? En faktor som skiljer de företag som lyckas mot de som inte lyckas handlar om noggrannhet. I det här avsnittet pratar vi mer om hur man kan förbättra sina resultat genom att utveckla sin produktivitet. Programledare Hulda Wirsén och Ove Karlsson djupdyker i...