Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2021

Vad kan man enkelt grilla som inte är korv med bröd? I det här avsnittet hänger Hulda Wirsén utomhus vid grillen med Malin Sand, dietist på Folkhälsocentrum. Dom diskuterar vad som är den bästa maten, varför det är så svårt att göra rätt val och att barnen drabbas när bra mat blir en klassfråga. Du får...