Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 27, 2022

- Jag tror att fossilfritt är en viktig aspekt för att vi ska skapa en motståndskraftig livsmedelsproduktion i norr, det säger Karin Bodin, koncern-VD för Polarbröd, när Nära Mat podden träffar henne utanför det nya bageriet i Älvsbyn för att prata mer om resiliens i livsmedelssektorn. 

Årets krisberedskapsvecka fokuserar på mat och matproduktion. Förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar och kriser är därför temat för det här samtalet och vi pratar bland annat om lärdomarna efter branden på bageriet i augusti 2020. Att aktivt jobba med olika typer av riskanalyser och handlingsplaner är superviktigt, även om kriserna sällan slår på exakt det sätt som man har övat på.  

Det här avsnittet är inspelat i april 2022. Programledare är Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten.