Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 25, 2024

Kassaflöde är den faktiska rörelsen av pengar in och ut ur företaget. Det kan användas som ett nyckeltal för att få en god uppfattning om företagets stabilitet i betalningsströmmar och resultat. 

Ett positivt kassaflöde kan användas för utdelning till aktieägarna, investeringar och amortering av lån. Men hur viktigt är det att ha koll på sitt kassaflöde? Och hur kan man använda det för att stärka företagets framtid? 

- Du kan ha en verksamhet som går som tåget men jag har mött många duktiga entreprenörer som glömmer att fakturera och hålla i gång kassaflödet, säger Andreas Isaksson som driver Isakssons Markteknik. 

I programmet möter vi också Johan Liljebäck som driver Stora Mu AB, där man nyligen gjort stora investeringar för att utöka sin produktion. Hur har de tänkt strategiskt för att finansiera investeringarna och samtidigt ha ett kassaflöde i bra balans? 

Programledare är Hulda Wirsén och Ove Karlsson, Länsstyrelsen i Norrbotten.