Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 29, 2020

Möt det unga småländska lantbrukarparet som bosatt sig i Pålänge utanför Kalix. Dom tog över en gammal släktgård och producerar idag ekologisk och KRAV-märkt mjölk, ett beslut för att försöka öka intäkterna och för att få en ny utmaning. De ser många fördelar med att vara mjölkföretagare i Norrbotten, jämfört med i södra Sverige. Programledare Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten, ställer frågor om entreprenörskap, utmaningar, digitalt lantbruk och visioner för framtiden.