Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 29, 2021

I denna härliga sommarspecial får ni följa med på en roadtrip i länet. Du får träffa flera av Norrbottens framstående företagare i de gröna näringarna och hänga med när vi pratar om hälsa, miljö och djuromsorg. Vi stannar till hos Nylén Hugosons, Loggers Lantbruk och Avans Gårdsbutik. Med på resan var också Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten, som delar sina tankar kring framtiden för de gröna näringarna. Programledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten.